Հաշվետվություններ

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ

2023 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք
2023 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք
2023 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք
2023 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————
2022 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք
2022 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք
2022 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2022 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2021 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2021 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք
2021 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2021 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք

————————————————————

2020 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2020 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2020 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2020 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք

————————————————————

2019 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2019 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2019 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2019 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2018 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2018 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2018 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2018 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2017 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2017 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2017 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2017 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2016 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2016 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2016 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2016 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2015 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2015 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2015 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2015 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2014 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2014 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2014 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2014 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք
————————————————————

2013 թ. 4-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2013 թ. 3-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2013 թ. 2-րդ եռամսյակ ներբեռնեք

2013 թ. 1-ին եռամսյակ ներբեռնեք