Ինչպես տեղադրել Ձեր համակարգչի IP հասցեն:

Mac OS
Ubuntu
Windows XP
Windows 7
Windows 8

Mac OS

1. Մկնիկի սլաքը մոտեցրեք “Dock” և գտեք այնտեղ “Системные настройки”, այնուհետև բացեք դա:

2. “Интернет и сеть” բաժնում գտեք “Network” (“Сеть”)-ը և բացեք:

3. Բացված պատուհանի մեջ ձախ սյունակում գտեք “Ethernet adapter (en0)” (1) հետևյալ բաժինը: Այնուհետև ներքևի աջ անկյունից բացեք “Дополнительно” (2):

4.Ձեր մոտ կբացվի “Сетевого адаптера” տեղեկությունները: Բացեք “TCP/IP” (1), որից հետո կբացվի “Конфигурировать IPv4:”-ի մենյու, որի մեջ ընտրեք ” Manually” (2): Այնուհետև լրացրեք Ձեր տվյալները, որոնք առկա են պայմանագրում, որպեսզի տվըալները պահպանվեն, սեղմեք “ОК” :

Ubuntu

1. Համակարգչի էկրանի վրա գտեք “Network Manager`a”(Сетевых настроек) (1) նշանը, հետո մկնիկի աջ կոճակով սեղմելով բացեք մենյու, որտեղից ընտրեք “Изменить” (2),, որից հետո կբացվի “Сетевых соединений”.

2. Այս պատւոհանի առաջին սյունակի “Проводные” բաժնից ընտրեք “Проводное соединение”-ը և սեղմեք “Изменить”:

3. “Параметры IPv4” բաժնում գտեք “Способ настройки” կետը: Բացվող մենյուից ընտրեք “Автоматически (DHCP)” (1), հետո սեղմեք “Сохранить”(2):

Windows XP

1. Սեղմեք “Пуск” (1) և բացեք “Панель управления” (2):

2. Մկնիկի ձախ կոճակով 2անգամ սեղմեք “Сетевые подключения” գրվածի վրա:

3. 3.Բացվում է “Сетевые подключения” պատուհանը, որում պետք է լինի “Подключение по локальной сети” : Եթե Ձեր համակարգչում դրանք մի քանիսն են, ապա անջատեք ինտերնետ մալուխը ցանցային քարտից և կնկատեք, որ դրանցից մեկի վրա կհայտնվի կարմիր խաչ (“Сетевой кабель не подключен”): Դա էլ հենց Ձեզ անհրաժեշտ միացումն է, մկնիկի աջ կոճակի օգնությամբ բացեք այն, այնուհետև բացվում է մենյու, որտեղից պետք է բացել “Свойства” բաժինը:

4. “Свойства” բացված պատուհանի մեջ ընտրեք “Протокол Интернета (TCP/IP)”(1) և սեղմեք “Свойства”(2)

5. Բացվում է TCP/IP-ի պատուհանը: Տվյալ պատուհանի մեջ նշեք “Использовать следущий IP-адрес:” և “Использовать следущие адреса DNS-серверов:”, այնուհետև լրացրեք Ձեր տվյալները, որոնք առկա են պայմանագրում և սեղմեք “ОК”:

Windows 7

1. Սեղմեք “Пуск” (1) և բացեք “Панель управления” (2):

2.Այնուհետև բացեք “Сеть и Интернет” :

3. Հետո բացեք “Центр управления сетями и общим доступом” բաժինը:

4. Ձախ սյունակից ընտրեք “Изменение параметров адаптера” :

5 .Բացվում է “Сетевые подключения” պատուհանը, որում պետք է լինի “Подключение по локальной сети” : Եթե Ձեր համակարգչում դրանք մի քանիսն են, ապա անջատեք ինտերնետ մալուխը ցանցային քարտից և կնկատեք, որ դրանցից մեկի վրա կհայտնվի կարմիր խաչ (“Сетевой кабель не подключен”): Դա էլ հենց Ձեզ անհրաժեշտ միացումն է, մկնիկի աջ կոճակի օգնությամբ բացեք այն, այնուհետև բացվում է մենյու, որտեղից պետք է բացել “Свойства” բաժինը:

6. “Свойства” բացված պատուհանի մեջ ընտրեք “Протокол Интернета (TCP/IPv4)”(1) և սեղմեք “Свойства”(2):

7. Բացվում է TCP/IPv4-ի պատուհանը: Տվյալ պատուհանի մեջ նշեք “Использовать следущий IP-адрес:” և “Использовать следущие адреса DNS-серверов:”, այնուհետև լրացրեք Ձեր տվյալները, որոնք առկա են պայմանագրում և սեղմեք “ОК”:

Windows 8

1. Մկնիկի աջ կոճակով սեղմեք “Пуск” , կբացվի մենյու “Все приложения” , այժմ բացեք տվյալ բաժինը:

2. Կբացվի մենյու, այնտեղ գտեք “Панель управления” և բացեք:

3. “Панель управления” բաժնի մեջ ընտրեք “Сеть и интернет”:

4. Դրանից հետո բացեք “Центр управления сетями и общим доступом”:

5. Ձախ սյունակում գտեք “Изменение параметров адаптера” և բացեք դա:

6. Բացվում է “Сетевые подключения” պատուհանը, որում պետք է լինի “Подключение по локальной сети” : Եթե Ձեր համակարգչում դրանք մի քանիսն են, ապա անջատեք ինտերնետ մալուխը ցանցային քարտից և կնկատեք, որ դրանցից մեկի վրա կհայտնվի կարմիր խաչ (“Сетевой кабель не подключен”): Դա էլ հենց Ձեզ անհրաժեշտ միացումն է, մկնիկի աջ կոճակի օգնությամբ բացեք այն, այնուհետև բացվում է մենյու, որտեղից պետք է բացել “Свойства” բաժինը:

7. “Свойства” բացված պատուհանի մեջ ընտրեք “Протокол Интернета (TCP/IPv4)”(1) և սեղմեք “Свойства”(2):

8. Բացվում է TCP/IPv4-ի պատուհանը: Տվյալ պատուհանի մեջ նշեք “Использовать следущий IP-адрес:” և “Использовать следущие адреса DNS-серверов:”, այնուհետև լրացրեք Ձեր տվյալները, որոնք առկա են պայմանագրում և սեղմեք “ОК”: