Ինչպես գտնել Ձեր համակարգչի MAC հասցեն:

Mac OS
Ubuntu
Windows XP
Windows 7
Windows 8

Mac OS

1. Մկնիկի սլաքը մոտեցրեք “Dock” և գտեք այնտեղ “Системные настройки”, այնուհետև բացեք դա:

2. “Интернет и сеть” բաժնում գտեք “Network” (“Сеть”)-ը և բացեք:

3. Բացված պատուհանի մեջ ձախ սյունակում գտեք “Ethernet adapter (en0)” (1) հետևյալ բաժինը: Այնուհետև ներքևի աջ անկյունից բացեք “Дополнительно” (2):

4. Ձեր մոտ կբացվի “Сетевого адаптера” տեղեկությունները: Բացեք “Ethernet” (или “Аппаратура”), որտեղ էլ հենց գտնվում է mac-адрес-ը “Идентификатор Ethernet”-ի դիմաց:

Ubuntu

1. Համակարգչի էկրանի վրա գտեք “Network Manager`a”(Сетевых настроек) (1) նշանը, հետո մկնիկի աջ կոճակով սեղմելով բացեք մենյու, որտեղից ընտրեք “Изменить” (2),, որից հետո կբացվի “Сетевых соединений”.

2.Այս պատւոհանի առաջին սյունակի “Проводные” բաժնից ընտրեք “Проводное соединение”-ը և սեղմեք “Изменить”:

3. “Проводные” բաժնում կգտնեք “MAC-адрес устройства”, որը և հանդիսանում է Ձեր համակարգչի MAC հասցեն:

Windows XP

1. Սեղմեք “Пуск” (1) և բացեք “Панель управления” (2):

2. Մկնիկի ձախ կոճակով 2անգամ սեղմեք “Сетевые подключения” գրվածի վրա:

3. Բացվում է “Сетевые подключения” պատուհանը, որում պետք է լինի “Подключение по локальной сети” (1): Եթե Ձեր համակարգչում դրանք մի քանիսն են, ապա անջատեք ինտերնետ մալուխը ցանցային քարտից և կնկատեք, որ դրանցից մեկի վրա կհայտնվի կարմիր խաչ (“Сетевой кабель не подключен”): Դա էլ հենց Ձեզ անհրաժեշտ միացումն է, մկնիկի աջ կոճակի օգնությամբ բացում եք այն, այնուհետև բացվում է մենյու, որտեղից պետք է բացել ” Состояние “(2) բաժինը:

4. Բացված պատուհանից ընտրեք “Подробности” բաժինը:

5.Կբացվի ևս մեկ պատուհան “Деталями сетевого подключения”: Տվյալ պատուհանի առաջին տողին էլ հենց տրված է MAC-адрес:

Windows 7

1. Սեղմեք “Пуск” (1) և բացեք “Панель управления” (2):

2.Այնուհետև բացեք “Сеть и Интернет” :

3. Հետո բացեք “Центр управления сетями и общим доступом” բաժինը:

4. Ձախ սյունակից ընտրեք “Изменение параметров адаптера” :

5. Բացվում է “Сетевые подключения” պատուհանը, որում պետք է լինի “Подключение по локальной сети” (1): Եթե Ձեր համակարգչում դրանք մի քանիսն են, ապա անջատեք ինտերնետ մալուխը ցանցային քարտից և կնկատեք, որ դրանցից մեկի վրա կհայտնվի կարմիր խաչ (“Сетевой кабель не подключен”): Դա էլ հենց Ձեզ անհրաժեշտ միացումն է, մկնիկի աջ կոճակի օգնությամբ բացեք այն, այնուհետև բացվում է մենյու, որտեղից պետք է բացել ” Состояние “(2) բաժինը:

6. Տվյալ պատուհանից ընտրեք “Состояние – Подключение по локальной сети” և բացեք “Сведения”:

7. Կբացվի ևս մեկ պատուհան “Сведениями о сетевом подключении”-ներով, որտեղ երրորդ տողին կարող եք գտնել MAC-адрес(ֆիզիկական հասցե):

Windows 8

1. Մկնիկի աջ կոճակով սեղմեք “Пуск” , կբացվի մենյու “Все приложения” , այժմ բացեք տվյալ բաժինը:

2. Կբացվի մենյու, այնտեղ գտեք “Панель управления” և բացեք:

3. “Панель управления” բաժնի մեջ ընտրեք “Сеть и интернет”:

4. Դրանից հետո բացեք “Центр управления сетями и общим доступом”:

5. Ձախ սյունակում գտեք “Изменение параметров адаптера” և բացեք դա:

6. Բացվում է “Сетевые подключения” պատուհանը, որում պետք է լինի “Подключение по локальной сети” (1): Եթե Ձեր համակարգչում դրանք մի քանիսն են, ապա անջատեք ինտերնետ մալուխը ցանցային քարտից և կնկատեք, որ դրանցից մեկի վրա կհայտնվի կարմիր խաչ (“Сетевой кабель не подключен”): Դա էլ հենց Ձեզ անհրաժեշտ միացումն է, մկնիկի աջ կոճակի օգնությամբ բացեք այն, այնուհետև բացվում է մենյու, որտեղից պետք է բացել ” Состояние “(2) բաժինը:

7. Տվյալ պատուհանից ընտրեք “Состояние – Подключение по локальной сети” և բացեք “Сведения”:

8. Կբացվի ևս մեկ պատուհան “Сведениями о сетевом подключении”-ներով, որտեղ երրորդ տողին կարող եք գտնել MAC-адрес(ֆիզիկական հասցե):